KM 6 KÍNH

- Mã SP: KM 6 KÍNH

- Size: M, L

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: Đa sắc màu